CncNet

Nettverk (TCP/IP)CncNet huvudfönster

CncNet er et system spesielt tilpasset for programoverføring mellom
CNC-maskiner og serveren via bedriftens eksisterende TCP/IP-nettverk. Dette gkør at alle CNC-maskinene integreres i bedriftens IT-system hvilket medfører lavere vedlikeholds og service kostnader.

Samtlige NC-programmer lagres på en sentral plass for sikker backup og versjonskontroll.

Sende / Motta

Operatøren trenger ikke å forlate maskinen for å overføre ønsket NC-program til eller fra maskinen. Alt styres via maskinens operatørtastatur.

Den absolutt største fordelen er at det er lett å lagre og å returnere programendringer som er gjort i maskinene.
CncNet er alltid klar til å ta i mot et NC program hvilket gjør at operatøren bare behøver å trykke på send (slag)-funksjonen på styresystemet. På denne måten har man alltid tilgang til de nyeste versjonene av NC-programmene.

Filstruktur

For hver maskin lages en egen mappe på serveren med separate henting/lagringsbibliotek for verifiseringer av returnerte programmer. Alle overføringer blir logget for 100 % sporbarhet. NC-programmet blir tilgjengelige fra valgfrie datamaskiner i nettverket.

Hardvare og softvare

CncNet består av en manager programvare samt nettverksadaptre (NC-9200) som monteres ved eller i CNC-maskinen og kobles til bedriftens interne nettverk.

Cnc-maskinens serielle RS232C-port kobles til adapteren.
Manager programmet installeres på en hvilken som helst datamaskin i nettverket. Programmet arbeider i bakgrunnen slik at datamaskinen kan brukes til andre oppgaver.

CncNet KontrollerCncNet Inställningsfönster

CncNet Kontroller (NC 9200) er en nettverksadapter spesielt utviklet for seriell kommunikasjon (RS-232C) til CNC-maskiner over et nettverk (TCP/IP).

NC-9200 erstatter lange og mange serielle kabler ved å bruke det eksisterende nettverket.
Dette gir lavere kostnader ved enklere installasjon og vedlikehold samt lavere driftskostnader.
NC-9200 løser avstandsproblemene mellom maskiner og datamaskiner. Tilkobl maskinene via en switch til nærmeste nettverksuttak i bedriftens nettverk.

NC-9200 er enkel å montere på en DIN-skinne inne i maskinen. Spenningstilførsel kan vanligvis tas fra maskinen (12-48 V AC/DC). I andre tilfeller brukes ekstern batterieliminator i 220V uttak.

Fordeler med NC-9200

Andre typer av seriell til nettverksadaptre fungerer som en ren virituell COM-port i datamaskinen. Dette gir oftest en langsom og ganske upålitelig kommunikasjon til maskinene. I CncNet kontrolleres hele kommunikasjonen i enheten, dvs. programmet “mellom-lagres” i enheten og overfører deretter til maskinen (eller datamaskinen).

Innebygd protokoll

NC-9200 har bl.a. innebygd støtte for følgende protokoller:

• RTS-CTS
• XON-XOFF
• DC-koder
• Brother
• Mazatrol
• Heidenhain
• Andre
NC-9200 leveres med en ren multithreading DNC manager programvare (32/64-bit) og NcEdit kommunikasjonspluggin i en pakke.