Programmering

Vi har alltid strävat efter att våra produkter skall vara enkla att använda samt vara driftsäkra. All vår programvara utvecklas av oss själva och på så sätt har vi full kontroll över funktionerna. Läs mer >>

Kommunikation

MicroTech StellaData har stor en lång och gedigen erfarenhet av att ansluta CNC maskiner till externa utrustningar. Stella Data har alltid arbetat med CNC-kommunikation i olika former. Läs mer >>

Maskinuppföljning

Visst skulle det vara bra att få veta när hur mycket dina maskiner utnyttjas samt hur mycket de står stilla? Läs mer >>