CncNet

Network (TCP/IP)

CncNet är ett system speciellt anpassad för programöverföring mellan cncnet2
CNC-maskiner och server via företagets befintliga TCP/IP nätverk. Detta medför att alla CNC-maskiner integreras i företagets it-system vilket medför lägre underhåll och service kostnader.

Samtliga NC-program lagras på en central plats för säker backup och versions kontroll.

Sända / Mottaga

Operatören behöver ej lämna maskinen för att överföra önskat NC-program till eller från maskinen. Allt sköts via maskinens operatörspanel.

Den absolut största fördelen är att det är enkelt att spara (återlagra) programändringar som är gjorda i maskinerna.
CncNet är alltid redo att ta emot ett NC-program vilket gör att operatören bara behöver trycka på sänd (punch) funktionen på styrsystemet. På så sätt har man alltid tillgång till de senaste versionerna av NC-program.

Filstruktur

För varje maskin skapas en egen mapp på servern med separata hämtnings- / lagringsbibliotek för verifiering av återsända program. Alla överföringar loggas för 100% spårbarhet. NC-programmen blir åtkomliga från valfria datorer i nätverket.

Hård– och Mjukvara

cncnetsetup

CncNet består av en managerprogramvara samt nätverksadaptrar (NC-9200) som monteras vid eller i CNC-maskinen och ansluts till företagets interna nätverk.

Cnc-maskinens seriella RS232C-port kopplas till adaptern.
Managerprogrammet installeras på en valfri dator i nätverket. Programmet arbetar i bakgrunden så datorn kan användas till andra uppgifter.

CncNet Controller

CncNet Controller (NC-9200) är en nätverksadapter speciellt anpassad för seriell kommunikation (RS-232C) till CNC-maskiner över ett nätverk (TCP/IP).

NC-9200 ersätter långa och många seriella kablar genom att använda det befintliga nätverket.
Detta ger lägre kostnader genom enklare installation och underhåll samt lägre driftkostnader.
NC-9200 löser avståndsproblem mellan maskiner och datorer. Anslut maskinerna via en switch till närmaste nätverksuttag i företagets nätverk.

NC-9200 går enkelt att montera på en DIN-skena inuti maskinen. Matningsspänning kan oftast tas från maskinen (12-48 V AC/DC) i annat fall används extern batterielliminator i 220V uttag.

Fördelar med NC-9200

Andra typer av seriell till nätverksadaptrar fungerar som en ren virituell COM-port i datorn. Detta ger oftast en långsam och ganska opålitlig kommunikation till maskinerna. I CncNet kontrolleras hela kommunikationen i enheten, dvs. programmet ”mellan-lagras” i enheten och överförs sedan det till maskinen (eller datorn).

Inbyggda protokoll

NC-9200 har bl.a. inbyggt stöd för följande protokoll:

  • RTS-CTS
  • XON-XOFF
  • DC-Koder
  • Brother
  • Mazatrol
  • Heidenhain
  • M.fl

NC-9200 levereras med en ren multithreading DNC managerprogramvara (32/64-bit) och NcEdit med kommunikationsplugin i ett paket.