NcEdit

Användarvänligt

NcEdit är en speciellt utvecklat programvara för editering, hantering och överföring av NC-program. CNC kommunikation fungerar perfekt för kommunikation mot de flesta styrsystem t.ex. Okuma, Brother, Heidenhain, Fanuc maskiner m.fl.

Programmet är mycket användarvänligt och använder alla Windows standard-funktioner såsom ’klipp och klistra’ och ’dra och släpp’ o.s.v vilket gör att det är mycket enkelt att t.ex. kopiera delar ur gamla program för att skapa nya.

Med hjälp av tilläggsmoduler ges möjlighet att även kommunicera över nätverk med TCP/IP protokoll. Detta innebär också att programmet har stöd för kommunikation via FTP för styrsystem som stödjer detta (t.ex. Fanuc m.fl.).

Redigering

NcEdit använder flikar för att tillåta att flera program är öppna samtidigt. Flikarna gör att det blir mer överskådligt när man har flera program öppna.

Redigeringsfunktionerna är speciellt anpassade för redigering av NC-program.
Omnumrering, jämförelse, sök och ersätt, snygga utskrifter gör NcEdit till en av marknadens kraftfullaste editorer för NC-programmering. Färgläggning av programmen av t.ex alla verktygsbyten gör att överskådligheten ökar.
Du kan enkelt anpassa färger och fonter efter egna önskemål.

En uppskattad funktion är t.ex. decimalpunktskontroll som infogar en decimalpunkt på de ställen där den saknas.

Plotting

I NcEdit finns en enkel plottingfunktion som ritar upp ISO-kod i en 3D-vy som sedan går att vrida och vända på.

Organisera dina NC-program

En inbyggd programvalsfunktion gör att Du snabbt får en överblick över dina NC-program. Möjlighet att gruppera programmen i olika bibliotek för t.ex kund, maskin eller detalj.
När ett program skall väljas kan de första blocken i programmet och/eller första parenteserna i NC-programmet visas.

DbDir finns som ett tillägg och blir då sömlöst integrerat i NcEdit som öppna- och spara-dialog.

Makrofunktioner

I NcEdit finns makrofunktioner som genererar längre programsekvenser i NC-programmen genom att användaren anger parametrar för sekvensen i ett dialogfönster.Till dialogen finns en bild kopplad med förklaringar på vad som ska skrivas in.

Hur många gånger har vi inte glömt G-koden eller kodbokstaven för en viss funktion och tvingats leta efter manualer eller liknande för att komma vidare. Det problemet är nu borta. Makro liknar ett dialogsystem genom att frågor knutna till förklarande bilder besvaras.

Macrofunktionen kan enkelt anpassas och du kan enkelt bygga upp egna funktioner med eller utan bilder. Färdiga makron finns till maskiner med Fanuc, Haas och Heidenhain styrsystem. Vi hjälper naturligtvis till att utveckla kundspecifika makron om så önskas.

Skärdata

I NcEdit finns även en funktion för beräkna skärdata som underlättar för användaren. Genom att ange nödvändiga parametrar så beräknas skärdata direkt i NcEdit och användaren kan enkelt föra in värdena i NC-programmet.

Programöverföring

Tack vare vår mångåriga erfarenhet är kommunkationsdelen i NcEdit snabb och säker.
Stor flexibilitet gällande kommunikations parametrar gör att programmet klarar att kommunicera med de flesta på marknaden förekommande styrsystem.
Vi har parameterinställningar och kabelbeskrivningar för de flesta styrsystem och hjälper naturligtvis till med att få det hela att fungera.

Utsändning genom CncNet är sömlös integrerat i NcEdit. Operatörerna kan enkelt skicka program från NcEdit genom CncNet ut till maskinerna.

En enkel funktion finns för att skicka program till ett USB minne för maskiner där USB-interface används.

Smarta verktyg

  • Färgläggning av  programmen med egendefinierade färger, t.ex låta alla block som innehåller verktyg vara röda så att de syns lättare. Alla inställningar som t.ex bakgrund, font, färger kan ställas in så att de motsvarar ditt önskemål.
  • Uppackning av program för att göra det mera lättläst, d.v.s ett mellanslag läggs in mellan alla värden i programmet.
  • Omnumrering av program för både vanliga ISO program eller Heidenhain dialog.
  • Verktygslistor kan med en enkel knapptryckning skapas för dokumentation av programmet, kommentarer och enkla ställ- instruktioner läggs till om så önskas.
  • Jämförelse av två program som visar alla skillnader med färgmarkeringar.
  • Dela program som delar upp en maskinbackup i individuella filer eller flikar.
  • Flera program kan redigeras samtidigt, klipp och klistra mellan programmen.

Systemkrav

Windows 7 eller senare. 32/64-bit

En ledig COM-port alt. en ledig USB port.

NcEdit finns på Svenska, Norska och Engelska

Demo

Ladda ned en begränsad demoversion av NcEdit