CNC Programmering


Vi har alltid strävat efter att våra produkter skall vara enkla att använda samt vara driftsäkra.

MicroTech StellaData har alltid haft som mål att göra lättförstådda och lättarbetade programvaror.
För att använda våra programvaror behöver man inte vara datorspecialist. MicroTech StellaData AB har i dag det enda CAM-system, CamModul, som är utvecklat helt och hållet i Sverige av egen personal. Detta gör att vi har all kompetens i ”huset” och inte behöver förlita oss på andra när det gäller förbättringar och uppdateringar av programvaran.

Datorstödd programmering

CamModul och CncSimulator är ett paket som växt fram från kunders behov. På senare tid har programmet CamModul 3D växt fram från samma typ av behov.

TrigFix är en myckel enkel beräkningsprogramvara i form av CAD/CAM. Detta är kanske första steget när man vill börja använda datorn för programmering av NC-maskiner.

Gravering

Både CamModul och TextFräsning kan användas till detta ändamål. TextFräsning är speciellt framtaget för att förenkla fräsning av diverse texter (Skyltar, märkning m.m.)