CNC Kommunikation

MicroTech StellaData har en väldigt lång och gedigen erfarenhet av att ansluta CNC maskiner till externa utrustningar.

Specialisering på system för verkstadsindustri

Stella Data har alltid arbetat med CNC-kommunikation i olika former. Totalt har vi under årens lopp kopplat upp mer än 4000 NC-maskiner mot våra PC-baserade system med både nätverk och RS-232.

Egenutvecklade produkter

För att ha full kontroll och möjlighet till total kundanpassning utvecklar vi all programvara i egen regi. Detta gäller även hårdvara, om tillgänglig standardelektronik inte tillgodoser våra krav konstruerar vi egna interface och produkter.
Kommunikationskablar tillverkar vi ”on-demand” i valfria längder.

Specialprogram

MicroTech StellaData var tidigt ute med att göra specialprogram till t.ex. Mazatrol och Brother system. Dessa program finns kvar under windows versioner som PcMaz och TcKom.

Historia

MicroTech StellaData’s programvaror har en lång historia som bl.a. inkluderar NcEdit. Den första versionen av NcEdit programmerades under 1980-talet i DOS-miljö och utvecklingen pågår fortfarande, 30 år senare, fast i lite modernare miljöer förstås.