MåleKurs

Mikrometer

MåleKurs er programmet der elevene får lære seg hvordan man måler og avleser de vanligste måleverktøyene i industrien.

Programmet gjennomgår hvert verktøy nøye med eksempler og tekster. Bilder og piler viser hvordan måleverktøyet skal avleses. Verktøyet stilles inn på ulike verdier om eleven kan øve på å avlese.

Måleverktøy som MåleKurs inkluderer i dag, er:
Anslagsvinkel, Stållinjal, Skyvelære, Mikrometer, Dybdemikrometer, 3-punkts innvendige mikrometere, Innvendig stavmikrometer, Gradvinkel, Vinkelmålere nonie, Tilfeldige verktøy

Når eleven kjenner seg sikker på ulike verktøyene, kan han eller hun velge å gjøre en prøve. I programmet finnes en ferdig prøve som slumpvis blander 10 stk måleinstrumentøvelser. Læreren kan enkelt lage egne prøver og da selv bestemme over hvilke måleverktøy som skal inkluderes.

Alle opplæringsprogrammer fra MicroTech StellaData bruker programmet ElevData for å administrere elever, resultater, samt gjøre egne prøver med fasit.
Les mer om ElevData her.