MätKurs

altMätKurs är den första av en serie mjukvaror som låter kursdeltagaren träna i mätteknik på några av våra vanligaste mätinstrument. Avläsningsövningar görs på datorn som visar valt mätverktyg med ett slumpmässigt värde.
Eleven får svara på vilket värde instrumentet är inställt på och programmet anger om det angivna värdet är rätt eller fel. Vid ett angivet felaktigt svar anger programmet det rätta värdet och visar då med pilar hur instrumentet ska avläsas på skalan.

I denna programvara kan kursdeltagaren göra prov där resultatet sedan lagras så att kursledaren senare kan kontrollera resultatet. Programmet höjer motivationen hos eleverna samt ger en roligare och intressantare inlärningsmetod. Programmet kräver ingen datorvana.

Som i alla andra program från MicroTech StellaData så lagras alla resultat i den gemensamma elevdatabasen som finns lätttillgänglig via webbläsaren (se ElevDatabas). Läraren kan via en webbläsare se elevernas framsteg.