IsoKurs

IK-4I IsoKurs får kursdeltageren trene på å skrive ISO-kodene for CNC-maskiner. Etter først å ha skaffet seg de grunnleggende kunnskaper i IsoIntro går kursdeltageren videre og gjør praktiske øvinger i IsoKurs.

Sammen med programmet medfølger et stort antall øvelser for både koordinat-øvelser, dreiing og fresing. Øvingene utføres ved at tallverdiene vises på et koordinatsystem og eleven skriver så inn de ISO-kodene som kreves for å kunne flytte verktøyet rundt konturene i samsvar med instruksjonen som gis i programmet. På denne måten bygges en innlæring av ISO programmering opp trinn for trinn.

Alle opplæringsprogrammer fra MicroTech StellaData bruker programmet ElevData for å administrere elever, resultater, samt gjøre egne prøver med fasit.
Les mer om ElevData her.