IsoKurs

IK-4I IsoKurs får kursdeltagaren träna på att skriva iso-kod för CNC-maskiner. Efter att först skaffat alla grundläggande kunskaper i IsoIntro går kursdeltagaren vidare och gör praktiska övningar i IsoKurs.

Tillsammans med programmet medföljer ett stort antal övningar för både koordinat träning, svarvning och fräsning. Övningarna går till så att uppgiften visas upp över ett koordinatsystem och kursdeltagaren får sedan skriva in de ISO-koder som krävs för att förflytta verktyget runt konturen enligt instruktionen som ges i programmet. På detta sätt byggs en känsla för ISO-programmering upp stegvis.

Som i alla andra program från MicroTech StellaData så lagras alla resultat i den gemensamma elevdatabasen som finns lätttillgänglig via webbläsaren (se ElevDatabas). Läraren kan via en webbläsare se elevernas framsteg.