CNC Programmering

MicroTech StellaData har alltid hatt som mål å utarbeide enkle, lettforståelige og driftssikre programvarer.

For å bruke vår programvare trenger du ikke å være dataekspert. MicroTech StellaData har i dag det eneste CAM-systemet, CamModul, som er utviklet helt og holdent i Sverige av egne ansatte. Dette gjør at vi har all kompetanse i “huset” og trenger ikke å være avhengig av andre når det gjelder forbedringer og oppdateringer av programvaren.

Datastøttet Programmering

CamModul og CncSimulator er en pakke som har vokst frem fra kundenes behov. I senere tid har programmet CamModul 3D vokst frem fra samme type behov.
TrigFix er en meget enkel beregningsprogramvare i form av CAD/CAM. Dette er kanskje første skritt når man ønsker å bruke datamaskinen til programmering av NC-maskiner.

Gravering

Både CamModul og TekstFresing kan brukes til dette formålet. TekstFresing er spesielt designet for å forenkle fresing av ulike tekster (skilt, merking, m.m.)