NcEdit

Brukervennlig

NcEdit er en spesielt utviklet programvare for redigering, behandling og overføring av NC-program.

Programmet er svært brukervennlig og bruker alle Windows standard – funksjoner, så som “klipp og lim” og “dra og slipp”, etc. hvilket gjør det meget enkelt å kopiere deler fra gamle program for å lage nye.
Ved hjelp av tilleggsmoduler er det mulig å også kommunisere over deres nettverk med TCP/IP-protokoll. Dette innebærer at programmet støtter kommunikasjonen via FTP for styresystem som støtter dette (t.eks. Fanuc m.fl.)

Redigering

Redigeringsfunksjonene er spesielt designet for redigering av NC-programmer.
Omnummerering, sammenligning, søk og erstatt og flotte utskrifter gjør NcEdit til en av markedets kraftigste redigeringsprogrammer for NC-programmering.

Fargelegging av programmer som f.eks. alle verktøybyttinger gjør at oversikteligheten øker. Du kan enkelt tilpasse farger og skrifttyper (fonter) etter egne ønsker.
En populær funksjon er f.eks. desimalpunktkontrollen som setter inn et desimaltegn på stedene der det mangler.

Organiser dine NC-programmer.

En innebygd programvalgfunksjon gjør at du raskt får en oversikt over dine NC-programmer. Det er også mulig å gruppere programmene i ulike bibliotek som f.eks. kunder, maskin, eller detalj.
Når et program skal velges, kan de første blokkene i programmet og/eller første parentesene i NC-programmet vises.

Makrofunksjoner

I NcEdit finnes makro funksjoner som genererer lengre program sekvenser i NC-programmet ved at brukeren taster inn parametrene for sekvensen i et dialogvindu.
Til dialogen finnes der et bilde oppkoblet med forklaringer på hva som skal skrives inn.
Hvor mange ganger har vi ikke glemt G-koden eller kodebokstaven for en bestemt funksjon og tvinges til å lete etter manualer eller lignende for å komme videre. Dette problemet er nå borte. Makro ligner på et dialogsystem ved at spørsmål knyttet til forklarende bilder besvares.

Makrofunksjonen kan enkelt tilpasses og Du kan enkelt bygge opp dine egne funksjoner med eller uten bilder. Ferdig lagde makroer finnes til maskiner med Fanuc og Haas styresystem. Vi hjelper naturligvis med å utvikle kundespesifikke makroer om ønskelig.

Skjæredata

I NcEdit finnes også en funksjon for beregning av skjæreparametre som gjør det lettere for brukeren. Ved å angi de nødvendige parametre så beregnes skjæredata direkte i NcEdit og brukeren kan ganske enkelt skrive inn verdier i NC-programmet.

Program overføring

Takket være vår mange års erfaring er kommunikasjonsdelen i NcEdit rask og sikker. Stor fleksibilitet i forhold til kommunikasjons parametre gjør at programmet er i stand til å kommunisere med de fleste kommersielt tilgjengelige styresystemer på markedet.

Smarte, flotte funksjoner

Fargelegg programmene med egendefinerte farger, f.eks. la alle blokker som inneholder verktøy være røde for å gjøre dem mer synlige. Alle innstillinger som for eksempel bakgrunn, skrifttype(font), farger kan justeres slik at de svarer til dine ønsker.

• Ekspansjon av nc-kodene for å gjøre det mer lettlest, d.v.s. ett mellomslag legges inn mellom alle verdiene i programmet.
• Omnummerering av programmer for både vanlige ISO programmer eller Heidenhain dialog.
• Verktøylister kan med et enkelt tastetrykk lages for dokumentasjon av programmet. Kommentarer og enkle oppsetts instruksjoner legges til om ønskelig.
• Sammenligning av to programmer som viser alle forskjeller med fargemarkeringer.
• Flere programmer kan redigeres samtidig, klippe og lim mellom programmene.

Systemkrav

Windows f.o.m. Windows 98SE t.o.m. Windows 7

En ledig COM-port alt. en ledig USB-port.

NcEditv8-5

NcEditv8-3

NcEditv8-1

NcEditv8-4

NcEditv8-2

NcEditv8-6