TrigFix

TrigFix är avsett för dig som programmerar CNC-maskiner manuellt och behöver hjälp ibland med att lösa komplexa beräkningar av tangeringar och skärningspunkter.

TrigFix kan hjälpa dig genom att kända geometrier skapas och därefter kan Du skapa NC-kod för de sekvenser som är svåra.

Handhavandet är mycket enkelt och inmatning av givna värden sker via tangentbordet eller import av DXF-filer.

Enklare än CAM

Trigfix är skapat med tanke på att det ska var mycket enkelt att använda. Du behöver ej kunna en massa kommandon eller starta ett komplicerat CAM system för att ta fram koordinater för enskilda tangeringar eller skärningspunkter. 

Många av våra kunder använder TrigFix som ett komplement till sina CAM system, direkt vid CNC maskinen. Användargränsnittet är extremt logiskt uppbyggt, hjälptexter leder användaren genom arbetet. Varje funktion har en ledtext som talar om vad och hur du skall göra. Dessutom finns väl utbyggda hjälpfunktioner med videos för att komma igång snabbt.

NC-kod direkt

Genom att lägga in kända geometrier bestående av punkter, linjer och cirklar kan önskade tangerings- eller skärningspunkter enkelt räknas fram.

Om man så önskar kan sedan NC-kod genereras för de uträknade punkterna. Det är t.o.m. möjligt att skapa en hel kontur som enkel kan infogas som ISO kod i ett NC-program.

Viss funktionalitet finns inbyggt för konturfräsning/svarvning samt enklare fickor.

Importera DXF

Det finns möjlighet att importera DXF-filer och en smart funktion för att sätta en ny nollpunkt. När ett värde skall anges så kan formler skrivas direkt i inmatningsfältet, vilket gör att TrigFix kan användas som en mycket avancerad räknare med grafisk presentation.

Matematikfunktioner

När ett värde skall anges så kan formler skrivas direkt i inmatningsfältet, vilket gör att TrigFix kan användas som en mycket avancerad räknare med grafisk presentation.

Analys

Hur många gånger har du fått ritningar med värden som ej stämmer geometriskt eller är dåligt måttsatta? TrigFix är mycket användbart för att analysera geometrier, mäta avstånd, vinklar och ta fram enstaka punkter mm.

Postprocessorer

Tillsammans med TrigFix levereras ISO postprocessor för svarv och fräs samt en generell Heidenhain postprocessorer. Har ni speciella önskemål om formateringen så kan vi göra anpassningar.

Genom dess enkelhet har TrigFix blivit mycket populärt för både små som stora verkstäder.