TrigFix

TrigFix er ment for deg som programmerer CNC-maskiner manuelt og i blant trenger hjelp til å løse kompliserte beregninger av tangeringer og skjæringspunkter.

TrigFix kan hjelpe deg ved at kjente geometrier lages og deretter kan du generere NC-koder for de sekvenser som er vanskelige. Grensesnittet er meget enkelt og innmating av gitte verdier skjer via tastaturet eller import av DXF-filer.

Handhavandet är mycket enkelt och inmatning av givna värden sker via tangentbordet eller import av DXF-filer.

Enklere enn CAM

TrigFix er laget med tanke på at det skal være meget enkelt å bruke. Du behøver ikke å kunne en mengde kommandoer eller starte et komplisert CAM system for å lage spesielle tangeringer eller skjæringspunkter. 

Mange av våre kunder bruker TrigFix som et supplement til sine CAM systemer, direkte ved CNC-maskinen. Brukergrensesnittet er ekstremt logisk oppbygd og hjelpetekster guider brukeren gjennom arbeidet. Hver funksjon har en hjelpetekst som forteller hva og hvordan du skal gjøre det. I tillegg finnes der omfattende hjelpefunksjoner med videoer for å komme raskt i gang.

NC-koding direkte

Genom att lägga in kända geometrier bestående av punkter, linjer och cirklar kan önskade tangerings- eller skärningspunkter enkelt räknas fram.

Om man så önskar kan sedan NC-kod genereras för de uträknade punkterna. Det är t.o.m. möjligt att skapa en hel kontur som enkel kan infogas som ISO kod i ett NC-program.

Viss funktionalitet finns inbyggt för konturfräsning/svarvning samt enklare fickor.

Importer av DXF

Det er mulig å importere DXF-filer, og der er en smart funksjon for å sette et nytt nullpunkt. Når en verdi skal angis så kan formler skrives direkte i tekstfeltet, noe som gjør at TrigFix kan brukes som en svært avansert kalkulator med grafisk presentasjon.

Matematikkfunksjoner

Når en verdi skal angis, kan formler skrives direkte i tekstfeltet, hvilket gjør at TrigFix kan brukes som en svært avansert kalkulator med grafisk presentasjon.

Analyse

Hvor mange ganger har du ikke fått  tegninger med verdier som ikke stemmer  geometrisk eller er dårlig målsatt. TrigFix er svært anvendelig når du vil analysere geometrier, måle avstander, vinkler eller ønsker å bestemme spesifikke punkter m.m.

Post-processorer

I sammen med TrigFix leveres ISO postprosessor for dreie og fres, samt en generell Heidenhain post-prosessorer. Hvis du har spesielle ønsker om formateringer, så kan vi gjøre tilpasninger for deg.

Ved sin enkelhet er TrigFix blitt svært populær for både små og store verksteder.