MechPack

MechPack är namnet på en samling av mjukvaror som täcker det mesta man kan önska sig inom området industriell utbildning. Eleverna får med hjälp av illustrativa, pedagogiska och interaktiva kurser träna på allt från trigonometri och ritningsläsning till mätteknik och CNC-programmering.

MechPack innehåller dessa programvaror:

  • IsoIntro
  • IsoKurs
  • MätKurs
  • MekMatte
  • MekMät
  • RitKurs
  • CamModul
  • CncSimulator
  • TextFresing

IsoIntro, IsoKurs MätKurs, MekMatte och RitKurs är programvaror som elever kan köra utan aktiv handledning av lärare. Programmen går igenom berörda ämnen från grunden och erbjuder färdiga prov för att verifiera att eleven har förstått dom olika avsnitten som har gåtts igenom. Dessa programvaror kan ersätta vanliga utbildningsmaterial i pappersform.

IsoIntro

I IsoIntro får eleverna lära sig om industriell bearbetning och olika begrepp och metoder som förkommer där. Fokus ligger på att lära sig grunderna i CNC programmering men även ämnen som bearbetningsmetoder, verktyg och skärplattor tas upp här. Eleven får lära sig allt från vad en svarv och en fräs är för något till vilka koder som används för att ändra verktygets rotationsriktning i CNC styrda maskiner.

Många skärmsidor har animationer som på ett pedagogiskt sätt illustrerar t.ex.. radiekompensering och cirkulär förflyttning.

Som i dom flesta andra av MicroTech StellaDatas utbildningsprogram så inkluderas ett slutprov. Med hjälp av detta prov kan läraren kontrollera att eleven har förstått dom olika delar som programmet gått igenom.

IsoKurs

I IsoKurs får kursdeltagaren träna på att skriva ISO-kod för CNC-maskiner. Efter att först skaffat alla grundläggande kunskaper i IsoIntro går kursdeltagaren vidare och gör praktiska övningar i IsoKurs.

Tillsammans med programmet medföljer ett stort antal övningar för både koordinat träning, svarvning och fräsning. Övningarna går till så att uppgiften visas upp över ett koordinatsystem och kursdeltagaren får sedan skriva in de ISO-koder som krävs för att förflytta verktyget runt konturen enligt instruktionen som ges i programmet. På detta sätt byggs en känsla för ISO-programmering upp stegvis.

MekMatte

MekMatte är programmet som lär ut grundläggande matematik som ekvationer, trigonometri och geometri. Elever/ kursdeltagare får en bra grund i den typ av matematik som ofta behövs vid CNC programmering.

Programmets exempel illustreras med tydliga animationer, bilder och förklaringar och inga förkunskaper krävs utöver de fyra räknesätten.

I det avslutande provet kan eleven visa att han eller hon har förstått dom olika matematiska områden som programmet gått igenom.

MekMät

MekMät handleder eleven i praktiska mätövningar på s.k mätplattor med riktiga instrument. Detta program kan ses som en fortsättning på programmet MätKurs som instruerar hur olika mätinstrument ska avläsas.
Läs mer om MätKurs her

När en övning är gjord genom att en detalj praktiskt uppmätts med angivet mätinstrument så kommer en rättning av övningen ske direkt. Kursdeltagaren får en direkt återkoppling på sina praktiska kunskaper när det gäller att utföra kontrollmätning med olika mätinstrument.

RitKurs

Med hjälp av RitKurs blir det enkelt att lära sig ritningsläsning. Steg för steg får eleven lära sig dom olika områdena i ämnet ritningsläsning. Programmet innehåller många interaktiva animationer som på ett pedagogiskt sätt illustrerar vyplacering, skymda linjer mm.

Till RitKurs kan vi även erbjuda en specialanpassad modellsats som ytterligare hjälper till att förstå ritningsläsning. Modellerna är genomskinliga och gjorda i klar akryl.
Läs mer om modellsatsen her

MätKurs

MätKurs är programmet där eleverna får lära sig hur man mäter och avläser de vanligaste förekommande mätinstrumenten inom industrin.

Programmet går igenom varje verktyg noggrant med exempel och tester. Bilder och pilar visar hur mätinstrumentet ska avläsas. Verktyget ställs slumpvis in på olika värden som elevens kan öva på att avläsa.

Mätverktyg som MätKurs inkluderar idag:
Anslagsvinkel, Stålskala, Skjutmått, Mikrometer, Djupmikrometer, Hålmikrometer, Stickmått och Vinkelmätare.

När eleven känner sig säker på dom olika verktygen kan han eller hon välja att göra ett prov. Med programmet finns ett färdigt prov som slumpvis blandar 10 st instrumentövningar. Läraren kan enkelt göra egna prov och då själv bestämma över vilka mätinstrument som ska inkluderas.

ElevData

Med programmet ElevData kan läraren enkelt administrera sina elever. När eleven gör något av dom prov som är inkluderade i programvarorna hamnar resultaten i ElevData. Programmet används även för att göra individuella övningar och facit.