MätKurs

Mikrometer

MätKurs är programmet där eleverna får lära sig hur man mäter och avläser de vanligaste förekommande mätinstrumenten inom industrin.

Programmet går igenom varje verktyg noggrant med exempel och tester. Bilder och pilar visar hur mätinstrumentet ska avläsas. Verktyget ställs slumpvis in på olika värden som elevens kan öva på att avläsa.

Mätverktyg som MätKurs inkluderar idag:
Anslagsvinkel, Stålskala, Skjutmått, Mikrometer, Djupmikrometer, Hålmikrometer, Stickmått och Vinkelmätare.

När eleven känner sig säker på dom olika verktygen kan han eller hon välja att göra ett prov. Med programmet finns ett färdigt prov som slumpvis blandar 10 st instrumentövningar. Läraren kan enkelt göra egna prov och då själv bestämma över vilka mätinstrument som ska inkluderas.

Alla utbildningsprogram från MicroTech StellaData använder programmet ElevData för att administrera elever, resultat samt göra egna prov och facit.
Läs mer om ElevData här.