MekMatte

MekMatte är programmet som lär ut grundläggande matematik som ekvationer, trigonometri och geometri. Elever/ kursdeltagare får en bra grund i den typ av matematik som ofta behövs vid CNC programmering.

Programmets exempel illustreras med tydliga animationer, bilder och förklaringar och inga förkunskaper krävs utöver de fyra räknesätten.

I det avslutande provet kan eleven visa att han eller hon har förstått dom olika matematiska områden som programmet gått igenom.

Alla utbildningsprogram från MicroTech StellaData använder programmet ElevData för att administrera elever, resultat samt göra egna prov och facit.
Läs mer om ElevData här.

Pythagoras sats