IsoIntro

I IsoIntro får eleverna lära sig om industriell bearbetning och olika begrepp och metoder som förkommer där. Fokus ligger på att lära sig grunderna i CNC programmering men även ämnen som bearbetningsmetoder, verktyg och skärplattor tas upp här. Eleven får lära sig allt från vad en svarv och en fräs är för något till vilka koder som används för att ändra verktygets rotationsriktning i CNC styrda maskiner.

Många skärmsidor har animationer som på ett pedagogiskt sätt illustrerar tex. radiekompensering och cirkulär förflyttning.

Som i dom flesta andra av MicroTech StellaDatas utbildningsprogam så inkluderas ett slutprov. Med hjälp av detta prov kan läraren kontrollera att eleven har förstått dom olika delar som programmet gått igenom.

Alla utbildningsprogram från MicroTech StellaData använder programmet ElevData för att administrera elever, resultat samt göra egna prov och facit.
Läs mer om ElevData här.IosIntro