Utbildningsprogram

 

svante

Vi har sedan starten satsat på att utveckla mjukvara som skall vara lättanvänd och anpassad för utbildning både inom gymnasie- och vuxenutbildning. Vi har riktat in oss på applikationer inom verkstadsindustrin med tyngdpunkten på CNC-teknik.

Våra mjukvaror är under ständig utveckling för att följa med i den snabba takt som nya tekniker utvecklas. Samtliga våra produkter har producerats i Sverige och i samarbetemed kunder inom både industrin och utbildare. Tack vare detta samarbete har vi idag lyckats ta fram en hel serie mjukvaror för tillverkning och utbildning inom området industriteknisk utbildning.

Programvarorna vänder sig i huvudsak mot gymnasieskolor, företag och vuxenutbildningar med mekaniska inriktning där tyngdpunkten ligger på skärande bearbetning. Några av programmen
vänder sig även mot den tillverkande industrin (T.ex. CamModul, TextFräsning) och dessa används flitigt tack vara sitt enkla och lätthanterliga upplägg.

Målet med programvarorna är att utbildaren skall kunna bedriva sin utbildning på ett enkelt och effektivt sätt. Programmen skall underlätta och avlasta utbildaren genom att programmen är självinstruerande och där det behövs medföljer även övningsmaterial som fritt får disponeras tillsammans med programvarorna. Tack vare programvarorna så får utbildaren mer tid över som kan användas till att hjälpa eleverna ännu mer i det praktiska arbetet vid maskinerna som oftast är väldigt tidkrävande och viktigt