[:en]Utbildningsprogram[:sv]Utbildningsprogram[:no]Opplæringsprogrammer[:]

[:en]

 

svante

Vi har sedan starten satsat på att utveckla mjukvara som skall vara lättanvänd och anpassad för utbildning både inom gymnasie- och vuxenutbildning. Vi har riktat in oss på applikationer inom verkstadsindustrin med tyngdpunkten på CNC-teknik.

Våra mjukvaror är under ständig utveckling för att följa med i den snabba takt som nya tekniker utvecklas. Samtliga våra produkter har producerats i Sverige och i samarbetemed kunder inom både industrin och utbildare. Tack vare detta samarbete har vi idag lyckats ta fram en hel serie mjukvaror för tillverkning och utbildning inom området industriteknisk utbildning.

Programvarorna vänder sig i huvudsak mot gymnasieskolor, företag och vuxenutbildningar med mekaniska inriktning där tyngdpunkten ligger på skärande bearbetning. Några av programmen
vänder sig även mot den tillverkande industrin (T.ex. CamModul, TextFräsning) och dessa används flitigt tack vara sitt enkla och lätthanterliga upplägg.

Målet med programvarorna är att utbildaren skall kunna bedriva sin utbildning på ett enkelt och effektivt sätt. Programmen skall underlätta och avlasta utbildaren genom att programmen är självinstruerande och där det behövs medföljer även övningsmaterial som fritt får disponeras tillsammans med programvarorna. Tack vare programvarorna så får utbildaren mer tid över som kan användas till att hjälpa eleverna ännu mer i det praktiska arbetet vid maskinerna som oftast är väldigt tidkrävande och viktigt 

[:sv]svante

Vi har sedan starten satsat på att utveckla mjukvara som skall vara lättanvänd och anpassad för utbildning både inom gymnasie- och vuxenutbildning. Vi har riktat in oss på applikationer inom verkstadsindustrin med tyngdpunkten på CNC-teknik.

Våra mjukvaror är under ständig utveckling för att följa med i den snabba takt som nya tekniker utvecklas. Samtliga våra produkter har producerats i Sverige och i samarbetemed kunder inom både industrin och utbildare. Tack vare detta samarbete har vi idag lyckats ta fram en hel serie mjukvaror för tillverkning och utbildning inom området industriteknisk utbildning.

Programvarorna vänder sig i huvudsak mot gymnasieskolor, företag och vuxenutbildningar med mekaniska inriktning där tyngdpunkten ligger på skärande bearbetning. Några av programmen
vänder sig även mot den tillverkande industrin (T.ex. CamModul, TextFräsning) och dessa används flitigt tack vara sitt enkla och lätthanterliga upplägg.

Målet med programvarorna är att utbildaren skall kunna bedriva sin utbildning på ett enkelt och effektivt sätt. Programmen skall underlätta och avlasta utbildaren genom att programmen är självinstruerande och där det behövs medföljer även övningsmaterial som fritt får disponeras tillsammans med programvarorna. Tack vare programvarorna så får utbildaren mer tid över som kan användas till att hjälpa eleverna ännu mer i det praktiska arbetet vid maskinerna som oftast är väldigt tidkrävande och viktigt[:no]svante

Vi har siden starten hatt fokus på å utvikle programvarer som vil være enkle å bruke og tilpasset for opplæring både innen skole og voksenopplæring. Vi har hatt fokus på applikasjoner innenfor verkstedindustrien med vekt på CNC-teknikk, måleteknikk og CNC – teknikk.

Våre programvarer er under stadig utvikling for å kunne følge med i det raske tempo etterhvert som nye teknikker utvikles. Samtlige av våre produkter er produsert i Sverige, og i samarbeide med kunder innen både industri og skoler. Takket være dette samarbeidet har vi i dag lykkes i få frem en hel rekke programvarer for produksjon og opplæring innen området industriteknisk opplæring.

Programvaren vender seg i hovedsak mot videregående skoler, bedrifter og voksenopplæring med mekanisk retning der tyngdepunktet ligger på skjærende bearbeiding. Noen av programmene vender seg også mot den tilvirkende industri (f.eks CamModul, TextMilling) og disse brukes flittig takket være sitt enkle og letthåndterlige opplegg.

Målet med programmet er at «læreren» skal kunne utføre sin opplæring på en enkel og effektiv måte. Programmer skal støtte og avlaste læreren ved at programmet er selvinstruerende. Der det er nødvendig medfølger også øvingsmateriale som fritt kan brukes sammen med programvarene. Takket være disse programvarene får læreren mer tid til overs som kan brukes til å hjelpe elvene enn mer i det praktiske arbeidet ved maskinene, -noe som oftest er meget tidkrevende og viktig.[:]