CncAlert

Larmenheten

CncAlert är en flexibel och lättanvänd enhet speciellt anpassad för att förmedla larm på en CNC-maskin.
Enheten monteras på din CNC-maskin och ansluts till det vanliga interna nätverket (TCP/IP) samt till en eller flera larmutgångar på maskinen.

I det enklaste fallet anslutes någon av ingångarna på CncAlert enheten till en befintlig larmlampa på CNC-maskinen.

SMS meddelanden

När ett fel uppstår skickas larmmeddelanden som SMS till din mobiltelefon eller som e-post till en PC med text och mottagare som du själv bestämt.

Fristående enhet

CncAlert är en helt fristående enhet som inte kräver någon extern programvara. Alla inställningar och aktivering gör man via det inbyggda web-interfacet.
Förutom en nätverksanslutning är det enda som behövs en spänningsmatning till enheten som i de flesta fall kan tas ifrån maskinen.

Ingångar

Fyra stycken digitala optoisolerade ingångar finns som var och en kan indikera olika fel. Om behov finns kan en styckeräknare anslutas som visar antalet tillverkade detaljer.

I CncAlert loggas de senaste händelserna så att stopporsaker enkelt ska kunna hittas.

Exempel

I typfallet så riggas maskinen på kvällen och man öppnar en webbläsare (t.ex. IE, FireFox) på valfri PC i nätverket. Därefter aktiveras CncAlert enheten med ETT knapptryck och man kan lämna maskinen.

Om något fel inträffar kommer du att bli informerad direkt via vald metod, d.v.s. e-post eller SMS.
I meddelandet kan olika status presenteras tillsammans med antalet tillverkade detaljer