CncMonitor

Stopptidsuppföljning

CncMonitor är ett system för automatisk status registrering av CNC-maskiner,s.k. Stopptidsuppföljning.
Systemet ger svar på vanliga frågor i produktionen när det gäller maskinernas nyttjandegrad och effektivitet.

CncMonitor läser kontinuerligt av maskinens tillstånd och så snart en förändring skett finns informationen tillgänglig antingen i form av grafer eller som realtids översikter där maskinernas aktuella status i verkstaden visas.

Genom detta erhåller man automatiskt information om antalet detaljer som producerats, hur lång tid har maskinerna varit i produktion, riggats för nya jobb eller varit ur drift. Dessutom registreras alla maskinlarm.

Flexibilitet

CncMonitor är mycket flexibelt och baserar sig på en egenutvecklad generell plattform för insamling och hantering av mätdata som vi kan anpassa för just era behov och önskemål.

Det är mycket enkelt att skräddarsy moduler t.ex. för användaranpassade rapporter, larmfunktioner etc. För presentation av statistik används HTML-sidor vilket medför enkel integration i företagets intranät.
I CncMonitor kan inställningar göras så att meddelanden skickas via e-post till en eller flera adresser om ett maskinlarm uppstår.

Även SMS larm kan fås via Mail-till-SMS tjänster.

cncmon-stat

Rapporter

Rapporter och statistiska underlag för uppföljning av valfria enskilda resurser, eller grupper av dessa, skrivs enkelt ut över dygn, månad och år eller annan valfri tidsperiod.

Databas

Databasen är öppen för export till andra program. Förutom fördefinierade rapporter ges användaren därmed möjlighet att skräddarsy egna rapporter.

Vår ambition när det gäller den grafiska presentationen är att data är lättillgängligt och att tillhandahålla exempel och verktyg för att möjliggöra en individuellt utformad grafik.

Vi erbjuder oss även att ta fram en nyckelfärdig presentation som passar just era behov.

Realtid

Realtidsstatus kan visas i en vanlig webbläsare som ger möjlighet att läsa av maskinernas status i realtid via Internet från valfri plats på jorden. Naturligtvis kan man begränsa åtkomligheten till det interna nätverket. Eftersom alla företag har olika önskemål på presentation så anpassar vi visning för era behov.

Löpande statistik

Statistik kan tas fram över hur länge maskinerna stått still och/eller larmat.
Dessa uppgifter utgör ett bra underlag för att kunna åtgärda problem i produktionen och därmed öka effektiviteten.
Uppdatering av realtidsdata sker kontinuerligt. Listutskrifter av tider kan göras direkt i programmet.[:no]