PcMaz

PcMaz är speciellt anpassat för lagring av Mazatrol dialogprogram och ger en möjlighet att på ett överskådligt sätt hantera dina Mazak dialogprogram.

2

Kommunikation

Programmet kommunicerar med alla förekommande modeller av Mazak dialog styrsystem via en vanlig seriell RS-232C anslutning eller via USB-adapter på din dator.

Flera maskiner kan anslutas till en dator via antingen en switchbox eller flera kommunikationsportar.

Konvertering

PcMaz klarar att läsa och automatiskt konvertera flera olika lagringsformat av Mazatrol dialogprogram.
Mazak Camware NC-program kan på ett enkelt sätt exporteras och importeras från Mazak CamWare system.

Filinnehåll

PcMaz visar innehållet i vald fil såsom programnummer, kommentarer samt typ av data som t.ex. chuckdata, parametrar, verktygsdata m.m.

PcMaz innehåller nu även en funktion där användaren kan förhandsgranska valt NC-program för att på så sätt enklare kunna identifiera detta utan att behöva sända det till CNC-maskinen. Visning av NC-programmet sker på samma sätt som i styrsystemet så att användaren lätt känner igen sig när det gäller formatet på NC-programmet.

3

Micro disk system

Använder du fortfarande en Mazak Micro Disk System enhet för överföring av dina Mazatrol program eller har den precis gått sönder?

Med hjälp av PcMaz kan du själv konvertera dina Mazak diskar till PcMaz format som sedan gör det möjligt att överföra NC-programmen till maskinen via kabel.

Återsändningskontroll

Kontroll sker på återsända program som redan finns lagrade i datorn om de återsända programmet innehåller samma programnummer.