CncNet

CncNet är ett system speciellt anpassad för programöverföring mellan CNC-maskiner och server via företagets befintliga TCP/IP nätverk. Detta medför att ALLA CNC-maskiner,  även äldre maskiner med enbart seriell port integreras i företagets it-system vilket medför lägre underhåll och service kostnader.
Samtliga NC-program lagras på en central plats för säker backup och versionskontroll.

Överföring av NC-program

Operatören behöver inte lämna maskinen för att överföra önskat NC-program till eller från maskinen. Allt sköts via maskinens operatörspanel.

Den absolut största fördelen är att det är enkelt att spara (återlagra) programändringar som är gjorda i maskinerna. Eftersom CncNet är alltid redo att ta emot ett NC-program behöver operatören bara behöver trycka på sänd (punch) funktionen på styrsystemet. På så sätt har man alltid tillgång till de senaste versionerna av NC-program.

Smartphone / surfplatta

I CncNet finns även möjligt att hantera överföring av NC-program mellan CNC-maskinerna och nätverket med hjälp av en smartphone eller surfplatta ifall dessa är anslutna till det lokala WiFi nätverket.

Smartphone / surfplattan kan även användas för att visa tillgängliga NC-program eller systemets status.

Webbgränssnitt

En stor fördel med det webbaserade användargränssnittet som finns integrerat i CncNet är att detta ser likadant ut oavsett vilken typ av enhet som används. Detta ger användaren en stor flexibilitet för val överföringsmetod. Använd datorns webbläsare, Android eller iOS enhet eller programvaran NcEdit som enkelt integreras med CncNet.

I gränssnittet finns t.ex. sorteringsfunktioner som ger användaren möjlighet att sortera NC-program efter fler kriterier, anpassning av upplösning för mobila enheter, inställning för maskingrupper av anslutna maskiner samt enklare och smartare hantering av mappar och undermappar.

Systemets uppbyggnad

CncNet består av en managerprogramvara samt en CncPort som monteras vid eller i CNC-maskinen och ansluts till företagets nätverk. Programvaran CncNet Manager installeras med fördel på företagets server som en tjänst eller så kan den installeras på valfri dator om server saknas.

Programmet arbetar i bakgrunden så datorn kan användas till andra uppgifter.
CNC-maskinens seriella RS232C-port kopplas till CncPorten.

CncPorten

 • Ersätter långa och många seriella kablar genom att använda det befintliga nätverket.
 • Löser avståndsproblem mellan CNC-maskiner och datorer.
 • Monteras enkelt på en DIN-skena inuti maskinen eller skruvas fast på lämplig plats
 • Matningsspänning kan oftast tas från maskinen (12-48 V AC/DC) i annat fall  används en extern spänningsadapter för 100-240V uttag.
 • Möjlighet att ansluta CNC-maskiner med pc-baserade styrsystem med äldre operativsystem till nätverk (ethernet/ethernet koppling) med bibehållen säkerhet.

Andra typer av seriell till nätverksadaptrar fungerar som en ren virtuell COM-port i datorn. Detta ger oftast en långsam och ganska opålitlig kommunikation till maskinerna.

I CncNet kontrolleras hela kommunikationen i enheten, dvs. programmet ”mellanlagras” i enheten och överförs sedan till maskinen (eller datorn).

Anslutning via Rs232 / Ethernet / FTP

Vår CncPort är en nätverksadapter speciellt utvecklad för seriell kommunikation (RS-232C) till CNC-maskiner över ett nätverk (TCP/IP).
Den gör det även möjligt att ansluta CNC-maskiner med PC-baserade styrsystem där operativsystemet (Win 95/98/XP) inte gör det möjligt att ansluta direkt till nätverket p.g.a den säkerhetsnivå som idag krävs för att ansluta till enheter till befintliga nätverk.

CncNet har även en inbyggd FTP-server där man kan använda CncNet direkt istället för att bygga på med ytterligare mjukvara. FTP-servern har även vissa extra funktion som t.ex. revisionshantering och tvingande av lagring av mottagna filer i inställ mapp.

Med hjälp av vår CncPort avskärmas maskinen från nätverket och inga undantag beträffande säkerhet behöver göras för att anslutas till nätverket.

Spårbarhet

För varje maskin skapas en egen mapp på servern med separata hämtnings- / lagringsbibliotek för verifiering av återsända program. Alla överföringar loggas för 100% spårbarhet. NC-programmen blir åtkomliga från valfria datorer i nätverket.  Upp till 10 versioner av återsända program lagras.

Inbyggda protokoll

CncPort har bl.a. inbyggt stöd för följande protokoll:

 • RTS-CTS
 • XON-XOFF
 • DC-Koder
 • Brother
 • Mazatrol
 • Heidenhain
 • M.fl

Ställdatainformation

Tillsammans med vår programvara NcEdit och tillhörande insticksprogram ges användare ytterligare möjligheter till integrering av produktionsinformation som krävs för tillverkning av en detalj.

Med hjälp av vår produkt DbDir som är en form av dokumenthanterare kan företaget koppla olika dokument till NC-programmen. Dokumenten kan t.ex innehålla riggbilder, ställdatainformation, ritningar, verktygslistor mm.
Vid val av önskat NC-program kommer operatören snabbt och enkelt hitta de aktuella dokumenten som tillhör den detalj som ska tillverkas.