CncAlert

Alarm Unit

CncAlert er en fleksibel og brukevennlig enhet spesielt laget for å formidle alarm på en CNC-maskin.
Enheten monteres på din CNC maskin og kobles til det vanlige interne nettverket (TCP / IP) samt til en eller flere alarmutganger på maskinen.

I det enkleste tilfellet tilkobles en av inngangene til CncAlert enheten til et eksisterende alarmlys på CNC maskinen.

SMS-meldinger

Når en feil oppstår, sendes en varselmelding som SMS til din mobiltelefon eller som e-post til en PC med tekst og mottaker som du selv har valgt.

Frittstående enhet

CncAlert er en frittstående enhet som ikke krever noen ekstern programvare. Alle innstillinger og aktivisering gjøres via det innebygde web-grensesnittet.
Foruten en nettverkstilkobling er det bare en strømforsyning du trenger til enheten, som i de aller fleste tilfeller kan tas direkte fra maskinen.

Innganger

Fire stykk opto-isolerte digitale innganger finnes, som hver og en kan indikere ulike feil. Om der er behov kan også en stykk-teller som viser antall produserte deler tilkobles.

I CncAlert logges de siste hendelsene slik at det blir lettere å spore stoppårsakene.

Eksempel

Vanligvis rigges maskinen på kvelden og du åpner en nettleser (f.eks. IE, FireFox) på hvilken som helst PC i nettverket. Deretter aktiveres CncAlert enheten med ETT knappetrykk, og du kan forlate maskinen.

Om en feil oppstår, vil du bli informert direkte via den valgte metoden, dvs. e-post eller SMS.
I meldingen kan ulike statuser presenteres i sammen med antall produserte detaljer.