MekMät

I MekMät får kursdeltagaren göra praktiska mätövningar med datorn som instruktör. MekMät är det andra programmet i MicroTech StellaDatas serie av programvaror för mätteknik där eleven får instruktioner rörande praktiska mätövningar på s.k. mätplattor.

När en övning är gjord genom att en detalj praktiskt uppmätts med angivet mätinstrument så kommer en rättning av övningen ske direkt. Kursdeltagaren får en direkt återkoppling på sina praktiska kunskaper när det gäller att utföra kontrollmätning med olika mätinstrument.

Som i alla andra program från MicroTech StellaData så lagras alla resultat i den gemensamma elevdatabasen som finns lätttillgänglig via webbläsaren (se ElevDatabas). Läraren kan via en webbläsare se elevernas framsteg.