MekMät

MekMät handleder eleven i praktiska mätövningar på s.k mätplattor med riktiga instrument. Detta program kan ses som en fortsättning på programmet MätKurs som instruerar hur olika mätinstrument ska avläsas.
Läs mer om MätKurs här.

När en övning är gjord genom att en detalj praktiskt uppmätts med angivet mätinstrument så kommer en rättning av övningen ske direkt. Kursdeltagaren får en direkt återkoppling på sina praktiska kunskaper när det gäller att utföra kontrollmätning med olika mätinstrument.

Alla utbildningsprogram från MicroTech StellaData använder programmet ElevData för att administrera elever, resultat samt göra egna prov och facit.
Läs mer om ElevData här.Övning MekMät