USB Återställning

Information

Det här verktyget använder du för att återställa ett MechPack utbildnings USB till grundinställningar. Du kan även använda verktyget för att rensa innehållet på USB-minnet efter avslutad termin eller om minnet inte fungerar som det ska. Innan du kan använda verktyget måste du ha ett lösenord. Detta får du genom att kontakta oss. OBS! Verktyget tar bort alla användarfiler som har lagrats på USB-minnet.

Ladda ned

alt Ladda hem USB återställaren

Anvisningar

  • Klicka på länken ovan.
  • Välj “Spara” när filhämtningsrutan kommer upp. alt
  • När filhämtningen är avslutad, kör igång den nedladdade filen.
  • Välj “Kör” om du får en “Säkerhets varning”. alt
  • Följ anvisningarna i USB återställaren.